Klašu iedalījumi un novērtējumi (LKF)

Izstādēs visi suņi tiek iedalīti klasēs un startē savam vecumam atbilstošā grupā. Suņa atbilstību klasei nosaka tā vecums, kā arī sasniegumi:

 • Mazuļu klase: 4–6 mēneši
 • Kucēnu klase: 6–9 mēneši
 • Junioru klase: 9–18 mēneši
 • Starpklase: 15–24 mēneši
 • Atklātā klase: no 24 mēnešiem (ja nav starpklases, tad no 15 mēnešiem)
 • Darba klase: no 15 mēnešiem (piedalās suņi, kas saņēmuši darba spēju pārbaudes sertifikātu)
 • Čempionu klase: no 15 mēnešiem (piedalās suņi, kas saņēmuši FCI Starptautiskā izstāžu Čempiona, FCI dalībvalstu Nacionālā Čempiona vai Latvijas Čempiona titulu)
 • Veterānu klase: no 8 gadiem

Foto: no Everitas Pānes personīgā arhīva

Novērtējumi

Kucēniem piešķiramie novērtējumi:

 • Ļoti perspektīvs (1) – sarkanā lentīte
 • Perspektīvs (2) – zilā lentīte
 • Neperspektīvs (3) – dzeltenā lentīte

Junioru, starpklasē, atklātajā, darba, čempionu, veterānu klasēs piešķiramie novērtējumi:

 • 1 (teicami) – sarkanā lentīte
 • 2 (ļoti labi) – zilā lentīte
 • 3 (labi) – dzeltenā lentīte
 • 0 (neapmierinoši) - pelēkā lentīte
 • NN (bez novērtējuma) – brūna lentīte
 • Izstājies – suns tiek izvests no ringa pirms tā beigām
 • Nav ieradies – suns nav savlaicīgi ievests ringā 

Vietu sadalījums notiek pēc visu attiecīgās klases suņu novērtēšanas. Pieci labākie klases suņi saņem vietas, ja to novērtējums nav zemāks par "1" (teicami vai ļoti perspektīvs).

Foto: no Everitas Pānes personīgā arhīva

Saņemto izstāžu sertifikātu nozīme:

 • PP (Promotion Prize) – veicināšanas balva
 • CQ (Certificate of Quality) – kvalitātes sertifikāts
 • CAC (Certificate au Champion) – Latvijas Čempiona kandidāta sertifikāts
 • JCAC – Latvijas jaunā Čempiona kandidāta sertifikāts
 • BOB (Best of Breed) – labākais šķirnes pārstāvis
 • BOO (Best of Opposite) – labākais pretējā dzimuma pārstāvis
 • CACIB (Certificat d’Aptitude au Championat International de Beaute) – Starptautiskā izstāžu Čempiona kandidāta sertifikāts 
 • R.CACIB – Starptautiskā izstāžu Čempiona rezerves kandidāta sertifikāts 
 • LVU – Latvijas Uzvarētājs
 • BW (Baltic Winner) – Baltijas Uzvarētājs
 • BJW (Baltic Junior Winner) – Baltijas jaunais Uzvarētājs

Everita Pāne, portāla autore un redaktore


  © Takšu portāls, Anno 2009