Takšu salidojumi

Šis bija ļoti īpašs laiks manā dzīvē... Īpaši cilvēki un īpaši suņi, no kuriem daudzi jau šobrīd skrien citos medību laukos. Kad kādā dienā secināju, ka man ar savu suni īsti nav kur piedalīties, neilgi pēc Takšu portāla izveides nolēmu sarīkot takšu "tusiņu", kas arī bija aizsākums visai turpmākajai darbībai.

Laikā no 2009. līdz 2012. gadam aizvadīti 8 Takšu portāla rīkotie salidojumi, kuros piedalījās takši no visas Latvijas kopā ar savām ģimenēm. Katrā salidojumā kā tradīcija notika "Takšu maratons", pēc kura tika noskaidrots pasākuma ātrākais taksis. Paralēli maratonam norisinājās arī citas aktivitātes, kur takšiem un viņu saimniekiem bija jāveic dažādi uzdevumi, darbojoties komandā. Suņi sacentās gudrībā, veiklībā, asprātībā un paklausībā. Kā neiztrūkstoša pasākuma "nagla" katra salidojuma noslēgumā bija torte, ar kuru tika cienāti četrkājainie dalībnieki.


  Everita Pāne, portāla autore un redaktore

Foto: no Everita Pānes personīgā arhīva


    © Takšu portāls, Anno 2009