LABDARĪBAS AKCIJA 2018

"Par ķepām un astēm!"

Pa baltām kupenām un pasakaini piesnigušu mežu mūsu ceļš šodien veda uz dzīvnieku aizsardzības biedrības "Ķepu Ķepā" mājām – "Rēviciem" Ozolnieku novadā. Tāpat kā pērn mūs tur sagaidīja neskaitāmi skumju acu pāri un mīļas ķepas, kas ilgojas un alkst pēc īstām mājām un mīlošiem cilvēkiem. Lai kaut nedaudz sasildītu patversmes iemītnieku nosalušās sirsniņas, nogādājām viņiem mūsu rīkotās labdarības akcijas “Par ķepām un astēm!” saziedoto. Tāpēc vēlos pateikt mīļu paldies VISIEM akcijas atbalstītājiem – gan tiem, kas iegādājās mūsu labdarības kalendāru, gan arī tiem, kas sniedza savu artavu mūsu dāvanu maisam. Paldies mūsu ilggadējiem akcijas atbalstītājiem – Sandrai Hmeļņickai, Inesei Dišmanei un Ludmilai Pānei! Īpašs paldies par atbalstu Jelgavas PII "Lācītis" direktorei Sandrai Nāckalnei un visam bērnudārza kolektīvam! Un visbeidzot – paldies manam vīriņam, kas man vienmēr ir atbalstījis un mūsu suņiem, kas mani pirms 10 gadiem iedvesmoja un iedrošināja sākt vākt ziedojumus dzīvnieku patversmēm… Lai gaiši svētki mums visiem!

 


    © Takšu portāls, Anno 2009