Latvijas likumdošana

Likumi:

Dzīvnieku aizsardzības likums

Veterinārmedicīnas likums

Ministru Kabineta noteikumi: 

Nr.491 Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība

Nr.1203 Reģistrēto dzīvnieku datubāzēs esošās informācijas izmantošanas kārtība

Nr.266 Labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai, pārvadāšanai un demonstrēšanai publiskās izstādēs, kā arī suņa apmācībai

Nr.428 Kārtība, kādā suni atzīst par bīstamu, un prasības bīstama suņa turēšanai

Nr.1079 Dzīvnieku pārvadāšanas noteikumi

Nr.407 Noteikumi par dzīvnieku labturības prasībām dzīvnieku patversmēs un dzīvnieku viesnīcās, kārtību, kādā dzīvnieku nodod dzīvnieku patversmē vai dzīvnieku viesnīcā, kā arī dzīvnieku patversmju un dzīvnieku viesnīcu reģistrācijas kārtību

Nolikumi:

Nr.864 Dzīvnieku aizsardzības ētikas padomes nolikums

Pilsētas domes saistošie noteikumi:

Nr.69 Noteikumi par mājdzīvnieku turēšanu Rīgā

Nr.127 Noteikumi par mājdzīvnieku turēšanu Jelgavā

Nr.15 Noteikumi par mājdzīvnieku turēšanu Daugavpils pilsētā

Nr.24 Noteikumi par suņa izvešanu pastaigā Liepājas pilsētā ārpus norobežotas teritorijas

Nr.20 Suņu un kaķu turēšanas noteikumi Cēsu pilsētā

Nr.2007/12 Noteikumi par suņu un kaķu turēšanu Carnikavas novadā


Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) uzticības tālrunis: 67027402 (automātiskais atbildētājs, visu diennakti), fiksē, izskata un pārbauda ziņas par cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvniekiem Rīgas pilsētā.

Lai sniegtu ziņas par cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvniekiem ārpus Rīgas pilsētas, lūgums ziņot kādai no PVD reģionālajām pārvaldēm.

Gadījumos, kad Rīgas iedzīvotāji sastopas ar cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvniekiem vai to labturības pārkāpumiem, ir iespējams zvanīt uz Rīgas pašvaldības policijas uzticības tālruni: 67037555.

Ja Jūs sastopaties ar situāciju un redzat, ka pāri tiek darīts dzīvniekam, lūdzu, nepalieciet vienaldzīgi un ziņojiet par to attiecīgajām pašvaldības vai valsts policijas un Pārtikas un veterinārā dienesta pārvaldēm. Rakstiet iesniegumu arī Latvijas Kinoloģiskās federācijas dzīvnieku aizsardzības grupai: Rīga, Juglas iela 18, LV-1064.


    © Takšu portāls, Anno 2009